Who's Online

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ผู้เยี่ยมชม : 1598246ASP Hosting ASP Hosting
FRANCO ระบบบริหารงานเช่าซื้อ จัดไฟแนนซ์ ลิสซิ่ง เงินกู้ อัจฉริยะ


เป็นโปรแกรมที่ทำงานบน Windows ครอบคลุมการทำงานด้านเช่าซื้อได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพทั้งในด้าน การบริหารสินทรัพย์
(เช่าซื้อ จำนำ / จำนอง) ลูกหนี้ การเก็บเงิน การติดตามหนี้ การยึดและไถ่ถอน และบันทึกการนัดชำระหรือเลื่อนการนัดชำระ
พร้อมแสดงตารางการคำนวณดอกเบี้ย ที่กำหนดได้ทั้งระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย ผ่อนงวด ผ่อนดาวน์ การค้นหาข้อมูลต่างๆได้ง่าย
และแม่นยำ

 
 
 
 
 
จากประสบการค้านซอร์ฟแวร์มากกว่า 10 ปี พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับในธุรกิจต่างๆ
ทางบริษัทฯได้พัฒนาโปรแกรมบริหารงานขายสินค้าเช่าซื้อ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าอย่างแพร่หลาย
ใช้งานง่าย และบริการหลังการขายที่ดี

 
 
 
 
 
คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 
 
 
 
 • ข้อมูลผู้ติดต่อ (ลูกค้า ผู้ค้ำประกัน ตัวแทนจำหน่าย นายหน้า)
 • บันทึกปรับปรุงรายละเอียด และเก็บประวัติ
 • บันทึกปรับปรุงรายละเอียดกลุ่ม เกรด หรือ Black List
 
 • การเปิดสัญญาเช่าซื้อ (ไฟแนซ์ ลิสซิ่ง เช่าซื้อ จำนำ จำนอง เงินกู้)
 • มีรูปแบบสัญญาหลายแบบ เช่น งวดเดือน โอดี ลดต้น ลดดอก ฯลฯ
 • บันทึกปรับปรุงรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราเบี้ยปรับ จำนวนงวด, เดือน
 • บันทึกปรับปรุงรายละเอียดตัดสต๊อก ผู้คำประกัน นายหน้า พนักงานขาย
 • สามารถเลือกได้ทั้งผ่อนดาวน์ และผ่อนงวด
 • รายการดาวน์ ถ้ามีผ่อนดาวน์จะสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ย จำนวนงวด วันที่เริ่มชำระ วันผ่อนผัน ดอกเบี้ยปรับ และโปรแกรมจะแสดงตารางวันที่ครบกำหนดจ่ายในแต่ละงวด จำนวนเงินแต่ละงวด
 • รายการผ่อนงวด จะสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ย จำนวนงวด วันเริ่มชำระ วันผ่อนผัน ดอกเบี้ยปรับ และโปรแกรมจะแสดงตารางวันที่ครบกำหนดจ่ายในแต่ละงวด จำนวนเงินในแต่ละงวด
 • ทรัพย์สินการค้า
 • บันทึกปรับปรุงสินทรัพย์ (รถ เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ)
 • บันทึกปรับปรุงแหล่งที่ซื้อมาของทรัพย์สิน
 • บันทึกต้นทุนสินค้าที่ซื้อมา ต้นทุนแฝง เพื่อเป็นข้อมูลในการตั้งราคาจำหน่าย
 • ด้านการเงิน/การติดตาม
 • ออกเอกสาร แสดงรายละเอียดการรับเงินมัดจำ การรับเงินตามสัญญาในแต่ละงวด ซึ่งแสดงรายละเอียดทั้งยอดต้น ค่าดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสามารถรับได้ทั้ง เช็ค เงินสด และสามารถสั่งพิมพ์ได้
 • ออกเอกสารจ่ายเงินค่านายหน้า และมีข้อมูลทั้งหมดของนายหน้าแต่ละคน
 • เมื่อมีการติดตามหนี้ จะสามารถเลือกรายการเพื่อพิมพ์จดหมายเตือน จดหมายทวงหนี้ กำหนดการนัดชำระ
 • เมื่อมีการยึด จะแสดงรายละเอียดการยึด และกำหนดการไถ่ถอน
 • บันทึกการนัดชำระ ตรวจสอบการนัดชำระ
 • สอบถามทางหน้าจอ และรายงานแสดงผลต่างๆ
 • สอบถามและพิมพ์การทำสัญญาเช่าซื้อ
 • สอบถามและพิมพ์การรับ-จ่ายเงิน
 • สอบถามและพิมพ์รายการลูกหนี้ ทั้งครบกำหนด คงค้าง
 • สอบถามและพิมพ์รายการผู้ค้ำประกัน
 • สอบถามและพิมพ์รายงานสินทรัพย์ที่มีอยู่ ที่กำลังเช่าซื้อ ฯลฯ
 • สอบถามและพิมพ์รายงานนายหน้า
 • สอบถามและพิมพ์รายงานกำไร-ขาด
 • ฐานข้อมูล
 • ฐ้านข้อมูลลูกค้า นายหน้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้ำประกัน
 • ฐานข้อมูลสินทรัพย์ รายละเอียดสินค้า
 •  ฐานข้อมูลสัญญา
 • งานทะเบียน (โอนย้าย การประกันภัย พรบ.)
 • บันทึกเบิกเล่มทะเบียน
 • บันทึกรับ-จ่ายเงิน
 •  รายการสอบถาม
 • งานวิเคราะห์
 • วิเคราะห์สินค้าขายดี
 • วิเคราะห์ยอดรายได้เป็นช่วง เพื่อทราบช่วงที่มีรายได้ดี
 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าว่าเป็นลูกค้าอาชีพอะไร ที่อยู่แถบใหน
 • วิเคราะห์ลูกหนี้ดี ลูกหนี้คงค้าง
 • วิเคราะห์รายรับรายจ่าย ทั้งรายวัน หรือตามกำหนดที่ต้องการ
 • วิเคราะห์ยอดเงินลงทุนที่ถืออยู่ หรือยอดที่ปล่อยออกไป (ในกรณีรับจำนำ)
 • มีระบบอ้างอิง และช่วย Backup ข้อมูล

ตัวอย่างหน้าจอ
 
 
 
 
 
 
 


สนใจติดต่อ... 08-5831-3881, 081-6944025, 0-2704-8886
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทำเว็บ
38/100 ม.4 ซอยเสรีไทย 47 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม 10240
โทร. 0-2704-8886, 0-2704-8890, 0-2704-8880 แฟกซ์. 0-2704-886 กด 3
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103548025331 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0108614823133
web page monitoring